naar de startpagina

» Bestelmandje (1)

 

Voorwaarden - wettelijke bepalingen


Algemene verkoopsvoorwaarden


De Algemene verkoopvoorwaarden op deze pagina verduidelijken wat uw wettelijke situatie is. Door u toegang te verschaffen tot deze website, stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Producten


Alle producten die op deze website aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Indien er een promotie geldt, wordt tevens de einddatum van de promotie duidelijk aangegeven. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW.
Briconshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen.

Wij bieden onze producten aan op onze website tot uitputting van de voorraad. We doen ons best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is; in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Overeenkomst tussen u en Briconshop


Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Briconshop wanneer wij de bevestiging ontvangen van uw bestelling op deze website, of wanneer we uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangen.

We kunnen echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte brengen binnen een aanvaardbare termijn (2 weken) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. Briconshop houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar info@briconshop.be.

Uw recht de bestelling terug te sturen binnen 7 dagen na ontvangst

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet (info@briconshop.be). De goederen dienen ongeopend te volgen binnen een aanvaardbare termijn na deze kennisgeving (bvb. 3 werkdagen).
Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen. U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Wij zullen uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel.
Briconshop kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

Levering van uw product

De levertijd bedraagt maximum 10 werkdagen. De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling.
Briconshop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

Betaling

Voor alle aankopen via de website accepteert Briconshop betalingen onder rembours (betaling bij aflevering door postbode of pakjesdienst) alsook betalingen via bankoverschrijving.

Afwijzen van verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Deze site wordt door Briconshop ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. Briconshop legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Briconshop elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Briconshop zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing.
Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt zijn bevoegd.