Aanmelden verdwaalde duiven

  • 23 maart 2011

Verdwaalde duiven – Aanmelden

Vanaf 22/03/2011 werd een gans nieuw systeem ingevoerd voor de verdwaalde duiven.

Dit nieuwe systeem

  • – vervangt de voice – responder, het telefoonnummer 070/233013 vervalt dus
  • – vervangt de schriftelijke aanmeldingen van de verdwaalde duiven, onnodig dus om nog te bellen naar de K.B.D.B. of om nog te schrijven naar de K.B.D.B. om een verdwaalde duif aan te melden
  • – vervangt de schriftelijke aanmeldingen die verstuurd werden door de K.B.D.B.
  • – vervangt het zoeksysteem op de website van de K.B.D.B.

Het nieuwe systeem bestaat erin dat iedereen, niet alleen vanuit België, maar ook vanuit het buitenland, 4 mogelijkheden heeft om een verdwaalde duif aan te melden

1) via een vaste telefoon telefoneren naar het nummer 055/33.72.82
Het volstaat dit telefoonnummer te bellen en vervolgens het ringnummer van de verdwaalde duif via het telefoontoestel in te tikken.

2) via e-mail op het e-mailadres  
Het ringnummer van de verdwaalde duif en het telefoonnummer van de aanmelder dient op volgende manier te gebeuren :

     in vak "onderwerp"  dient het telefoonnummer van de aanmelder vermeld te worden

     in de email zelf dient het ringnummer jaartal getypt te worden 

Wij dienen vast te stellen dat het email adres voor verdwaalde duiven voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor het aanmelden van verdwaalde duiven of dat de gevraagde info niet correct wordt ingevoerd. Hierdoor werkt dit automatisch aanmeldsysteem niet en zijn we genoodzaakt tot nader order deze optie buiten werking te stellen.

3) via de K.B.D.B.-website :  het ringnummer van de verdwaalde duif en het telefoonnummer van de aanmelder dient in de voorziene vakken ingevuld te worden   (vanaf 10/04/2011)

4) via GSM, door een sms bericht te sturen naar 0473 28 35 42

KBDB ring jaar

 

In ieder van de 4 manieren van aanmelding zal de eigenaar onmiddellijk een sms op zijn gsm toegestuurd krijgen met de melding dat zijn duif met ringnummer "………." werd aangemeld door het telefoonnummer "………."

De eigenaar betaalt voor deze sms 1 Euro.

De eigenaar kan dan onmiddellijk de aanmelder opbellen om verdere afspraken te maken.

(gemiddeld krijgt iedere liefhebber per jaar 4 van zijn verdwaalde duiven aangemeld, zodat dit betekent dat de kostprijs voor de liefhebber slechts 4 Euro per jaar is, en dit om ONMIDDELLIJK in kennis gesteld te worden van de aanmelding van zijn verdwaalde duif).

De sms-en die verstuurd worden door dit systeem worden 7 jaar bewaard, zodat het steeds mogelijk is na te gaan wanneer een duif werd aangemeld door welk telefoonnummer.

Voordelen van dit nieuwe systeem:

  • – de aanmelder heeft GEEN ENKELE KOST voor het aanmelden van een verdwaalde duif
  • – de eigenaar van de verdwaalde duif betaalt de kosten van de aanmelding, slechts 1 Euro per duif
  • – het systeem is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 beschikbaar en in werking
  • – de eigenaar krijgt ONMIDDELLIJK bericht van de aanmelding van zijn verdwaalde duif
  • – er is geen enkele tussenkomst meer nodig van K.B.D.B.-personeel, wat een aanzienlijke besparing inhoudt

Om veiligheidsredenen wordt ingebouwd dat een zelfde ringnummer maximaal 3 maal kan aangemeld worden binnen de 2 weken.

Indien de eigenaar van de verdwaalde duif geen gsm nummer heeft opgegeven, zal de sms gestuurd worden naar de verantwoordelijke van de vereniging die de betreffende ring heeft verkocht.

Aldus kan de vereniging haar liefhebber in kennis stellen van zijn verdwaalde duif.

Alle liefhebbers worden automatisch ingeschreven in dit systeem.

Indien een liefhebber niet wenst deel te nemen aan dit aanmeldingssysteem, kan hij zich hiervoor uitschrijven door een sms te sturen aan het nummer 3431 met vermelding

KBDB STOP lidnummer

De liefhebber kan zich te allen tijde terug inschrijven in dit aanmeldingsysteem door een sms te sturen aan het nummer 3431 met vermelding

KBDB start lidnummer