Brief/mededeling Eendracht Sint-Truiden

  • 21 oktober 2020

Beste liefhebbers,

Het seizoen 2020 zit er weer op. Een moeilijk seizoen, gekend door zijn vele beperkingen en  covid-19 maatregelen. Het heeft lang geduurd vooraleer we mochten starten, doch eens vertrokken was het wel duivensport op zijn best. Veel duiven, heel veel vluchten, liefhebbers met mondmaskers, we hebben het allemaal meegemaakt tijdens dit seizoen. Al bij al moeten we dan nog tevreden zijn dat het zo goed verlopen is. Het seizoen was kort en krachtig, maar vooral door alle geleverde inspanningen zijn we erin geslaagd om besmettingen buiten ons duivenplezier te houden. Iedereen bleef gezond en wel, en dat was gezien de omstandigheden zeker het belangrijkste. Heel veel dank aan iedereen die hiertoe zijn steentje heeft bijgedragen.

De toekomst kondigt zich dan weer minder rooskleurig aan.

Met spijt in het hart moet het bestuur jullie laten weten dat onze kampioenenviering dit jaar niet zal kunnen doorgaan, maar de gezondheid van iedereen blijft het belangrijkste.

Als je dit leest, zouden we ook aan iedereen van jullie willen vragen om in gedachte even stil te staan bij alle liefhebbers die ons dit jaar ontvallen zijn, waaronder ook onze oud-voorzitter Arthur Knaepen.

Het bestuur wil er toch aan houden om de geleverde inspanningen van 2019 ook in 2020 verder te zetten. Zo zullen we ook voor 2020 trachten een gedeelte van de portgelden terug te betalen, en ook kampioenen zullen we eren met een geldelijke bijdrage voor hun gewonnen kampioenschap en/of asduif. Deze gelden zullen echter mogelijk pas bij de opstart van seizoen 2021 kunnen worden uitbetaald (afhankelijk van de evolutie van de pandemie). Meteen dan een ruggesteuntje om het seizoen 2021 leuk mee te starten. Mochten er zich wijzigingen voordoen tijdens de komende weken, zullen we zeker opnieuw met iedereen communiceren.

We hebben ook heel wat bons mogen ontvangen van liefhebbers die onze maatschappij steunen, waarvoor van harte bedankt.

Gezien er geen kampioenendag kan worden georganiseerd, zullen deze bons te koop worden aangeboden via www.topi van vrijdag 6 tot vrijdag 20 november 2020. Wij willen onze inspanningen als bloeiende maatschappij verder zetten, maar hebben voor 2020 uiteraard ook minder inkomsten gekend. We hopen van harte dat we hier op jullie steun mogen rekenen.

 

Enkele concrete afspraken voor de komende weken:

We proberen jullie de blanco hoklijst in de komende dagen te bezorgen, we zullen enkele collega’s vragen om zoveel mogelijk hoklijsten in hun omgeving te verdelen. Bij de hoklijst zal er ook een documentje worden toegevoegd waarbij je het vermoedelijk aantal ringen voor 2021 kan bestellen.

De hoklijsten, samen met uw bestelling van de ringen, kunnen worden binnengebracht bij Romain America, Geelstraat 25  3800 Brustem (0495/66 39 22) en dit vanaf maandag 09/11/2020 tem 20/11/2020 telkens tussen 10.00u  – 11.00u of 19.00u – 20.00u..

Mondmasker verplicht, en probeer zoveel mogelijk hoklijsten van collega’s mee te brengen, zodat contacten tot een minimum herleid kunnen worden.

Het tijdstip voor de afhaling van de ringen 2021 zal op een later ogenblik worden gecommuniceerd.

Tot slot toch nog graag een woord van dank aan iedereen die ook dit seizoen weer heeft meegeholpen om voor alle liefhebbers duivenplezier mogelijk te maken.

Bedankt Koen, Francis, Debbie, Yvan, Jurgen, Bert, Patrick, Robert, Johan, Hilaire, Nadia, Clement, Jos, Johnny, Marijke, Edgard, Kevin, Daan, Frank alsook aan iedereen die wij zouden vergeten zijn. Zonder jullie geen duivenplezier. In naam van alle liefhebbers, BEDANKT.

Het bestuur van de Eendracht Sint-Truiden

Luc Hayen