Chimay 27/05/2018 wordt Mettet

  • 24 mei 2018

Aan de verenigingen van het gewest Oost & Midden,

De leden van het provinciaal comité van afdeling Limburg hebben beslist – gezien de slechte weersomstandigheden van de laatste tijd voor wat betreft het opleren van jonge duiven – de lossing van zondag 27-5-18 die voorzien was in Chimay te vervangen door Mettet.

Gelieve uw leden in de mate van het mogelijke te informeren.

Namens het provinciaal comité,