Club Master Bricon

  • 21 januari 2013

Software updates 2013


Voor het seizoen 2013 zijn er updates van de software voorzien voor de X-treme en de Club Master. De Club Master update voegt een batterijcontrole toe die automatisch zal controleren en een waarschuwing geven vanaf de batterijspanning van de master te laag wordt en deze moet binnenkomen bij Bricon om de batterij te vervangen.

Update Club Master

Voor het nieuwe seizoen is er een update voorzien van de master software naar versie BE-12 0x0E.

Nieuw in deze versie is een ingebouwde batterijcontrole waarbij u automatisch een waarschuwing ontvangt wanneer de batterijspanning van de master te laag wordt en deze moet binnenkomen ter vervanging bij BRICON. Het vervangen van de batterij is voorzien in het huurcontract er gebeurt gratis, ook zullen de masters voorrang krijgen op de liefhebbersapparaten.

Om de master te updaten sluit u deze aan op een pc met Bricon Club Editor geïnstalleerd. Na het opstarten van de BCE wordt de update automatisch gestart. Het inladen van alle software naar de master zal + 5 min. in beslag nemen, gelieve de master gedurende die tijd niet los te koppelen.

Tijdens het updaten staat er op het scherm “updating” en brandt de led van de master oranje. Na de update zal de master opnieuw opstarten en verschijnt op de pc het bericht dat de “Nieuwe software is naar de master gestuurd”.

 

Mise à jour Club Master

Pour le nouveau saison il y a une mise à jour du logiciel pour le Master à version BE-12 0x0E.

Nouveau dans cette version est une vérification de votre batterie intégrée qui reçoivent automatiquement un avertissement quand la pile du Master devient trop faible et cela devrait venir en remplacement de BRICON. Remplacement de la batterie est prévue dans le bail et est gratuit. Aussi nous donnons la priorité à les Masters dessus des constateurs.

Pour actualiser connecter le Master à une PC avec Bricon Club Editor installé. Après le démarrage de BCE la mise à jour commence automatiquement. La installation de tout logiciel au Master prendre + 5 min., s’il vous plait desconnecter pas le Master pendant ce temps. Pendant la mise à jour il est sur l’écran de Master « updating » et la LED du Master est allumé orange. Après la mise à jour le Master va redémarrer et dans l’ordinateur apparaît le message « Nouveau logiciel est envoyé au Master ».