De Vrede Tongeren

  • 24 december 2012
Mededeling door De Vrede Tongeren
 
Zondag 16 december laatstleden werd door tussenkomst van de KBDB Limburg bij De Vrede Tongeren een bestuurswissel doorgevoerd.
Het nieuwe bestuur is zeer verheugd te kunnen meedelen dat nog voor Kerstmis een oplossing werd gevonden voor het maandenlang aanslepend probleem, namelijk het vinden van een geschikt inkorvingslokaal in Tongeren.
Vanaf maart 2013 verhuist het inkorvingslokaal van de Vrede naar een bijgebouw van ’T Lindehof, Ruttermarkt 2-4, 3700 Tongeren (Rutten).
 
Het nieuwe bestuur wenst dan ook in het bijzonder de KBDB, de eigenaars van ’T Lindehof, en alle medewerkers die een bijdrage geleverd hebben voor het voortbestaan van De Vrede te danken.
De Vrede behoort immers tot een van de grootste inkorvingslokalen van België.
Verder wenst het bestuur alle duivenliefhebbers nog fijne feestdagen en een spetterend duivenseizoen 2013.
 

De Voorzitter,                                                               De Secretaris

Jozef Bertrand                                                             Joseph Peeters