Hilaire’s hoek

  • 27 juli 2017

Hilaire´s Hoek: Een beetje respect mag ook.

Een beetje respect mag ook …..

Wat er vandaag de dag allemaal gebeurt in de duivensport grenst aan het ongelofelijke.

Respect van “afgevaardigden”, “verkozenen” voor en door de leden, bestaat niet meer.

Op de laatste Algemene Vergadering van de KBDB werd het overschakelen van het gekende, naar het opmaken van de Provinciale, Zonale en Nationale uitslagen van de nationale vluchten door WPROL goedgekeurd. De WPROL is een Zuid-Afrikaanse onderneming waarmee alles veel beter en veel sneller zou gebeuren… zonder fouten! Immers in het verleden waren er “steeds fouten op de uitslag”, het zou allemaal veel beter worden. Natuurlijk had dit een kostenplaatje, maar als je het zelf niet dient te betalen dan is het gemakkelijk om de prijs naar omhoog te laten gaan.

Waar de prijs tot inleg voorheen voor een Grote Halve Fond vlucht 1,75€ was, komt er nu 0,25€ bij om geklasseerd te worden op de provinciale uitslag + een verplichte toeslag van 0,15€ per duif om de kosten te betalen. Dit allemaal minimaal, zonder te spreken van de andere kosten. Allemaal goed en wel, doch dan denk je toch dat een meerkost ook een beetje meer luxe zou geven.

Wanneer we kijken naar de pers : voorheen bekwam men van iedere vlucht een persfax, dit reeds de avond van de vlucht, de tijden van de winnaars werden ook steeds gecontroleerd en waren voor 99% correct. Nu bekomt men totaal niets meer… men dient beroep te doen op “KBDB online”, een mooi initiatief en zeer modern wat ook zorgt voor extra en goede informatie. Doch het is niet steeds correct, immers wanneer men de duiven telefonisch doorgeeft aan de vereniging en deze de duiven handmatig ingeven kloppen de tijden en de afstanden niet steeds. Daarnaast staan er soms duiven tussen die twee tot drie keer gemeld werden. Dit is echter nog aanvaardbaar, men heeft reeds enige info die op een moderne manier bij de liefhebber komt. Tijdens de vlucht, snel en duidelijk.

Na de Bourgesvlucht van einde mei was iedereen nieuwsgierig, men ging de website van WPROL opzoeken maar de info kwam zeer traag. Het verliep niet zoals men van “hoger hand” verwacht had. Contacten met verantwoordelijken verliepen eveneens moeilijk; ofwel was men op “vakantie” ofwel waren er “storingen” op de lijn. Na lang aandringen was er eindelijk contact. Het zullen de eerste kinderziektes zijn, en men had geen medewerking van de lokale uitmakers. Op 7 juni werd er door de KBDB een persbericht verzonden: De provinciale uitslagen, zonale en nationale uitslagen kunnen voorlopig niet opgemaakt worden om de eenvoudige reden dat nog verschillende verenigingen, om verschillende redenen, de gegevens, nog niet hebben doorgestuurd aan de uitslagmaker.

De KBDB heeft aangedrongen de gegevens tegen uiterlijk deze week over te maken. Spijtig genoeg moet de raad vaststellen dat vanuit verschillende hoeken bewezen tegenkantingen zijn gebeurd teneinde het nieuwe KBDB project uitslagen – kampioenschappen tegen te werken.

Dit is ook de reden waarom de uitslagen Bourges nog niet konden worden opgemaakt. Van zodra alle uitslagen van een nationale vlucht beschikbaar zijn, zullen de logins aan de liefhebbers toegestuurd worden.

De raad van beheer en bestuur wenst ook te bevestigen dat, in tegenstelling tot wat in bepaalde pers verschijnt, de KBDB wel degelijk een ristorno zal toekennen aan de verenigingen die inkorven voor de KBDB vluchten.

De Raad hoopt dat de overige inrichters dit voorbeeld zullen volgen.”

Met andere woorden: Wij zijn NIET verantwoordelijk, wel de lokale inkorvingslokalen.

Nu op dinsdag 25 juli (zowat 2 maanden na de eerste nationale wedvlucht vanuit Bourges) komt er opnieuw een persbericht binnen. Een aantal uitslagen zijn klaar, men heeft nog 7 dagen tijd om schriftelijk klacht in te dienen, nadien zijn deze uitslagen definitief.

Over de eerste vlucht (Bourges van einde mei) wordt niet meer gesproken.

Absurditeit ten overvloede, immers wie deelneemt aan een Nationale vlucht is zowat verplicht om internet te hebben, wil hij zijn uitslag consulteren. Hij moet extra’s betalen die hem terugvoeren in de tijd! Ruim 50% van de liefhebbers heeft geen login bekomen, welke men nodig heeft om de uitslagen te raadplegen. En wie gaat de uitslagen afdrukken voor de liefhebbers die geen internet hebben? Gaat de KBDB deze kost terugbetalen?

Kan dit alles nog ???

Wat gebeurde er ondertussen?

Bij eventuele moeilijkheden kon men zich richten tot een verantwoordelijke. Deze persoon werd op korte tijd overstelpt met telefoons en mails, waardoor er op de overgrote meerderheid der vragen niet geantwoord werd. Ofwel kreeg men het bericht “Ik zal uw vraag doorgeven aan WPROL” ofwel kwam er geen antwoord.

In ons plaatselijk lokaal was er een liefhebber die op Bourges I, de 1e Provinciaal won bij de jaarduiven. Het heeft meer dan 45 dagen geduurd vooraleer deze vader-zoon tandem hun naam op de uitslag verscheen. Telefoons aan de verantwoordelijken werden niet meer beantwoord… Was het nummer geblokkeerd… Inspreken op de voice mail… er komt geen antwoord….

Of deze mensen ontgoocheld waren? Of ze een verontschuldiging bekomen hebben?

Kan dit alles nog ???

Wanneer men de EPR mandatarissen hierover contacteert (de personen die zich kandidaat hebben gesteld voor het “welzijn” van de duivensport, en verkozen werden door de leden, betalende duivenliefhebbers), geven ze geen antwoord of zeggen ze dat zij daar niets in te zeggen hebben, “dat is een beslissing van Halle”. Het zijn politieke antwoorden, waar de pot de ketel verwijt.

Ondertussen bekwamen ALLE mandatarissen een uitnodiging van Dhr. Jean Delstanche, mandataris voor de provincie Waals-Brabant om samen te komen en te zorgen voor een Buitengewone Algemene Vergadering, om aldaar te zorgen voor “klare wijn”. Doch de man liep spijtig genoeg, voor de zoveelste keer zoals Don Quichote, vechtend tegen de windmolens. Geen enkele mandataris, zowel van Vlaamse als Waalse zijde, vond het de moeite waard om te reageren (met uitzondering van Dhr. De Rijst, Dhr Govaert, Dhr De Backer en Dhr Marchant) (deze uitnodiging en aanverwanten vind je elders in de krant). De vraag kan gesteld worden waarom niet één van al deze mandatarissen de MOED heeft om te reageren, laat staan zich te verontschuldigen!

De meerderheid van de pers durft niet te reageren, omdat ze soms eveneens afhankelijk zijn van de KBDB.

Kan dit alles nog ????

Op het einde van dit jaar zijn het KBDB verkiezingen. Een extra briefje bent u voor of tegenstander van de uitmaak door WPROL zou al veel oplossen, geen discussie maar de keuze bij de liefhebbers.

Kan dit alles nog ???

Wat er nu gebeurt is een duidelijke achteruitgang voor onze sport, het druist in tegen promotie, men was er niet klaar voor en wanneer men fouten maakt dient men dit te beamen.

Openheid kent men hier niet. Wanneer we kijken naar onze Noorderburen, op welke manier men aldaar zijn leden informeert. Zij zenden iedere week een nieuwsbrief via mail, aan ieder die het wil. Dit met veel minder personeel, met veel minder kosten.

Kan dit alles nog ???

Is het nu zo moeilijk om op een deftige manier informatie te geven aan de leden? Men is er toch voor betaald en heeft de keuze zelf gemaakt?

Naast de flaters die men gemaakt heeft op sportief vlak naar uitslagen en vertraagde info, is er nog steeds geen duidelijkheid inzake de “vogelgriep”, hoe ver staat men met dit dossier, etc….

Is het echt zo moeilijk om informatie te geven aan de duivenliefhebber? Aan de leden die betalen voor hun organisatie?

Is er nog een andere “sport” of “hobby” dewelke op zulke manier handelt naar haar leden toe?

ER IS EEN DUIDELIJK GEBREK AAN COMMUNICATIE. Of wil men geen communicatie naar zijn leden toe?

Als mandataris heeft men ervoor gekozen om de sport te dienen en via overleg in plaats van via éénrichtingsverkeer info proberen te geven. Men moet zoeken naar een dialoog. Moedwillig niet antwoorden of terugbellen, getuigt van onwil en een slechte cultuur. Het slechte komt wederom neer op de plaatselijke verenigingen die het dienen te doen met vrijwilligers. Volgens de KBDB ligt de fout bij de lokalen, de leden, de personen die ieder jaar hun lidgeld betalen aan de VZW, niet bij de MACHT in HALLE. Normaal is het de taak van de VZW KBDB om de sport te promoten, haar leden te dienen. Maar onze betaalde mandatarissen hebben hier niet voor gezorgd. Het veelbelovende project is verzopen en zorgt enkel voor negatieve reacties bij de leden. Zoals men reageert, regeert, kunnen we enkel concluderen dat de huidige werking door de aangestelde mandatarissen onze sport verre van dient, laat staan handelt volgens hun eigen plichtenleer. Heb AUB wat “ballen aan je lijf” en probeer te redden wat er nog te redden valt.

Ik denk dat we lang genoeg geduld gehad hebben.

Probeer eens te zeggen, “sorry jongens, we waren fout” of is dat nu zo moeilijk?

Hilaire.