Kampioenschap Msn Duivensport-LCHO 2017

 • 21 september 2017

Kampioenschappen Msn Duivensport – LCHO 2017

http://www.msnduivensport.be

http://www.lacolombophilieho.be/

 

Voor het 3de jaar organiseert Msn Duivensport de kampioenschappen in samenwerking met La Colombophilie Hainaut Occidental.

Door deze samenwerking zijn we in staat om de kampioenschappen op te delen in snelheid en halve fond.

Voor het snelheidskampioenschap komen vluchten tot 300 km in aanmerking, voor dit van de halve fond vanaf 300 km

Voor beide kampioenschappen gelden dezelfde regels

Zoals u in onderstaand deelnemingsreglement kan zien, kan iedereen er gratis aan deelnemen

De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 01-10-2017

U kan deelnemen door het deelnameformulier in te vullen en te mailen naar kampioenschappenmsn@gmail.com of fabricecarlier@msn.com   

 Reglement

 1. Iedereen, die lid is van de K.B.D.B., kan deelnemen aan dit gratis kampioenschap. Er kan geen verzet worden aangetekend tegen de officiële uitslag.
 2. Wie deelneemt aan dit kampioenschap aanvaardt het reglement en de deelnemingsvoorwaarden zoals hierbij beschreven door de inrichters, MSN Duivensport – LCHO.
 3. De diverse categorieën zijn: oude, jaarse en jonge duiven.
 4. De uitslag is pas definitief na het controleren van de officiële uitslagen en wordt dan bekend gemaakt op beide sites. De uitslagen moeten ter controle, op aanvraag, binnen de week naar Msn Duivensport of LCHO gestuurd worden
 5. Voorwaarden: per categorie 3 uitslagen  waarvoor de 3 eerste afgegeven duiven in aanmerking komen (dus enkel resultaten met 1,2 EN 3).  Puntenverdeling: 1 punt per prijs (enkel volle prijzen, minimum per 3tal komen in aanmerking, vb. 34e op 100d telt niet) Zo kan men per categorie maximaal 9 punten behalen Bij gelijkheid van punten wordt verder gekeken naar het coëfficiënt (eventueel tot 3 of 4 cijfers na de komma)
 6. De gewonnen prijzen moeten  behaald worden op vluchten met minimum 100 duiven en een deelname van minimum 10 liefhebbers. Het loopt van het eerste weekend van april 2017 tot en met het weekend van 9-10 september 2017
 7. Per categorie slechts 1 uitslag per weekend, geen (mid)weekvluchten of gelijkgesteld hieraan. Uitgestelde weekend lossingen tellen wel
 8. Per categorie worden 10 liefhebbers geklasseerd.
 9. Iedereen die zich weet te klasseren ontvangt een prijs in natura  van minimum 40€ 
 10. Wordt “Algemeen Kampioen” de liefhebber die de meeste punten scoort op snelheid en halve fond samen
 11. Het ingevulde deelnemingsformulier dient opgestuurd te worden voor 1/10/2017
 12. Alle correspondentie gaat via kampioenschappenmsn@gmail.com of fabricecarlier@msn.com   

 

Het deelnemingsformulier kan gedownload worden op www.msnduivensport.be

 

De “Algemene Kampioen” en de  “Categorie Kampioenen” verbinden er zich toe een bon, voor een jonge duif 2018, te schenken aan MSN Duivensport voor hun kampioenschappen en werkingfondsen.

_______________________________________________

 

Msn Duivensport – LCHO  Asduif Kampioenschappen 2017!!!


Ook hier kan ieder lid van de KBDB, gratis, aan deelnemen

 

Er zijn 3 verschillende  categorieën:

 

1. Snelheid (vluchten "onder" Parijs)

Over 7 vluchten

 

2. Halve fond (vluchten "boven" Parijs tot Limoges)

Over 4 vluchten

 

In beide categorieën komen zowel oude, jaarse als jonge duiven in aanmerking

 

3. Fond vanaf Limoges

Over 3 vluchten

Hier komen oude en jaarlingen in aanmerking

 

Telkens wordt één liefhebber geklasseerd.

De winnaars ontvangen een natura prijs

 

Het deelnemingsformulier kan gedownload worden op www.msnduivensport.be en dient opgestuurd te worden voor 1/10/2017

 

Alle correspondentie gaat via kampioenschappenmsn@gmail.com of fabricecarlier@msn.com   

 

De asduif winnaars verbinden er zich toe een bon, voor een jonge duif 2018, te schenken aan MSN Duivensport voor hun kampioenschappen en werkingfondsen.

 

OPGELET !!!

Aan alle onderdelen van de kampioenschappen kan afzonderlijk deel genomen worden; u kan dus bv. enkel deel nemen aan het kampioenschap voor jongen duiven of aan de asduif fond