Mededeling Perigueux

  • 21 juli 2021

BELGISCHE VERSTANDHOUDING

BELANGRIJK BERICHT i.v.m. de Nationale wedvlucht uit PERIGUEUX

 

Gezien de ongunstige weersvoorspellingen voor zaterdag, zondag én maandag werd beslist de lossing van de nationale wedvlucht uit PERIGUEUX  (oorspronkelijk voorzien op zaterdag)   één dag te vervroegen naar VRIJDAG 23 JULI e.k.

De laatste weermodellen tonen duidelijk aan dat er noch zaterdag noch zondag enige mogelijkheid bestaat om in Périgueux in perfecte omstandigheden te lossen.  Iedereen is er zich terdege van bewust dat het in de eerste plaats voor onze duiven, maar evenzeer voor de vervoerders en voor de vergezellers tot op heden, een uitzonderlijk zwaar seizoen is geweest. Andermaal bewust gevaar lopen om meerdere dagen te moeten overzitten willen we ten allen prijze vermijden.

Om niet in tijdnood te geraken vragen de vervoerders met aandrang aan ALLE INKORVINGSBURELEN om de inkorving ten laatste om 20 uur te beëindigen !!!


COORDINATEN : +45°11’15” / +00°39’31”              (Marsac-sur-l’Isle)

 

Bedankt voor de medewerking.