Msn Kampioenschappen 2011

  • 5 september 2011

Inschrijven kan tot en met 30/09/2011

Msn Kampioenschappen 2011

http://www.msnduivensport.be

 

Reeds voor de achtste maal organiseert Msn Duivensport haar kampioenschappen

Zoals u in onderstaand deelnemingsreglement kan zien, kan iedereen er aan deelnemen

De inschrijvingen moeten binnen zijn voor 01-10-2011

U kan deelnemen door het deelnameformulier in te vullen en te mailen naar kampioenschappenmsn@gmail.com

Het Msn team

 

 Reglement

1.      Iedereen, die lid is van zijn nationale federatie en in de schoot van deze federatie geen voorwerp uitmaakt van een rechtszaak of dopingaffaire, kan deelnemen aan dit gratis kampioenschap Er kan geen verzet worden aangetekend tegen de officiële uitslag.

2.      Wie deelneemt aan dit kampioenschap aanvaardt het reglement en de deelnemingsvoorwaarden zoals hierbij beschreven door de inrichter, MSN Duivensport.

3.      De diverse categorieën zijn: oude , jaarse en jonge duiven. Voor Nederland: oude & jonge

4.      De uitslag is pas definitief na het controleren van de officiële uitslagen en wordt dan bekend gemaakt op de site. De uitslagen moeten ter controle op aanvraag binnen de week naar msn duivensport gestuurd worden

5.      Bij gelijkheid van punten wordt verder gekeken naar het % (eventueel tot 3 of 4 cijfers na de komma)

6.      Voorwaarden: Per categorie 3 uitslagen  waarop je 2 duiven geklasseerd hebt van 1e, 2e of 3e getekende.  Puntenverdeling: prijzen behaald per 10tal behalen 3 punten, prijzen per 6tal 2 punten, prijzen per 3tal 1 punt. (Enkel volle prijzen komen in aanmerking, vb. 11e op 108d telt niet) Zo kan men per categorie maximaal 18 punten behalen.

7.      De gewonnen prijzen moeten  behaald worden op vluchten met minimum 75 duiven en een deelname van minimum 10 liefhebbers. Het loopt van het eerste weekend van april tot en met het eerste weekend van september ( 03/041 sept. 2011)

8.      Per categorie slechts 1 uitslag per weekend, geen (mid)weekvluchten of gelijkgesteld hieraan. Uitgestelde weekend lossingen tellen wel

9.      Per categorie worden 10 liefhebbers geklasseerd, de anderen worden eervol vermeld.

10.  De “Algemene Kampioen” en de 1ste van elke categorie ontvangen een trofee.” + natura prijzen .

11.  Iedere deelnemer ontvangt een natura prijs van minimum 5€

12.  Iedereen die zich weet te klasseren ontvangt een prijs in natura  van minimum 15€                   

13.  De “Algemene Kampioen” en de  “Categorie Kampioenen” verbinden er zich toe een bon te schenken aan MSN Duivensport voor haar kampioenschappen en werkingfondsen.

14.  Wordt “Algemeen Kampioen” de liefhebber die de meeste punten scoort in de 3 categorieën. Voor Nederland 2 categorieën. De eerst geklasseerde Belgische liefhebber heeft dan wel de keuze tussen oude en jaarse uitslagen om in evenredigheid te kunnen vergelijken met Nederland.  (Eén uitslag per weekend)

15.  Het ingevulde deelnemingsformulier dient opgestuurd te worden voor 1/10/2011

16.  Alle correspondentie gaat via kampioenschappenmsn@gmail.com

17.  Deelname aan dit kampioenschap kan u een gokbeurt geven bij de eindejaarsactie

 

Asduif duivenruil 2011

 

 Reglement

1.      Iedereen, die lid is van zijn nationale federatie en in de schoot van deze federatie geen voorwerp uitmaakt van een rechtszaak of dopingaffaire, kan deelnemen aan dit gratis kampioenschap op voorwaarde dat alle aangegane beloftes t.o.v. Msn Duivensport en zijn leden vervuld zijn.  Hiermee wordt bedoeld, duivenruil, bonverkoop, schenking of betaling, correcte uitslagen ingezonden en dit gedurende de 5 voorgaande jaren

2.      Er kan geen verzet worden aangetekend tegen de officiële uitslag.

3.      Wie deelneemt aan dit kampioenschap aanvaardt het reglement en de deelnemingsvoorwaarden zoals hierbij beschreven door de inrichter, MSN Duivensport.

4.      De uitslag is pas definitief na het controleren van de officiële uitslagen en wordt dan bekend gemaakt op de site. De uitslagen moeten ter controle op aanvraag binnen de week naar msn duivensport gestuurd worden

5.      Voorwaarden: Enkel de duiven en de liefhebbers vermeld in de deelnemingslijst (…) kunnen deelnemen. Enkel de 3 beste prijzen van uw gewonnen duifje(s) komen in aanmerking

6.      Bij gelijkheid van coëfficiënt wordt verder gekeken,eventueel tot 3 of 4 cijfers na de komma

7.      De “Schenker” en de “Winnaar” van het best gerangschikte duifje ontvangen beiden een trofee en een naturaprijs. Er worden 10 “koppels” geklasseerd, de overigen worden eervol vermeld

8.      Het ingevulde deelnemingsformulier dient opgestuurd te worden voor 1/10/2011

9.      Alle correspondentie gaat via kampioenschappenmsn@gmail.com

10.  Deelname aan dit kampioenschap kan u een gokbeurt geven bij de eindejaarsactie

 

De deelnemingsformulieren kunnen gedownload worden op onze website

Klik hier