Msn Kampioenschappen 2012

  • 8 september 2012

Msn Kampioenschappen 2012

(Met 2775€ aan prijzen + 11 trofeeën )

 

Reeds voor de negende maal organiseert Msn Duivensport haar kampioenschappen

Zoals u in onderstaande deelnemingsvoorwaarden kan zien, kan iedereen er aan deelnemen

 

 

Algemene voorwaarden

 

1.      Iedereen, die lid is van zijn nationale federatie en in de schoot van deze federatie geen voorwerp uitmaakt van een rechtszaak of dopingaffaire, kan deelnemen aan dit gratis kampioenschap Er kan geen verzet worden aangetekend tegen de officiële uitslag

2.      Wie deelneemt aan dit kampioenschap aanvaardt het reglement en de deelnemingsvoorwaarden zoals hierbij beschreven door de inrichter, MSN Duivensport.

3.      De uitslag is pas definitief na het controleren van de officiële uitslagen en wordt dan bekend gemaakt op de site. De uitslagen moeten ter controle op aanvraag binnen de week naar Msn Duivensport gestuurd worden

4.      Aan alle onderdelen van de kampioenschappen kan afzonderlijk deel genomen worden, u kunt dus bv. enkel deel nemen aan het kampioenschap voor jongen duiven of aan de asduif fond,…

5.      Enkel weekend vluchten worden in aanmerking genomen, dus geen (mid)weekvluchten of gelijkgesteld hieraan. Uitgestelde weekend lossingen tellen wel

6.      De deelnemingsformulier, die op de site kunnen gedownload worden, dienen in ons bezit te zijn voor 1/10/2012

7.      Alle correspondentie gaat via kampioenschappenmsn@gmail.com

 

 

1. Algemeen kampioenschap

 

1.      De diverse categorieën zijn: oude , jaarse en jonge duiven. Voor Nederland: oude & jonge

2.      Bij gelijkheid van punten wordt verder gekeken naar het % (eventueel tot 3 of 4 cijfers na de komma)

3.      Voorwaarden: Per categorie 3 uitslagen  waarop je 2 duiven geklasseerd hebt van 1e, 2e of 3e getekende.  Puntenverdeling: prijzen behaald per 10tal behalen 3 punten, prijzen per 5tal 2 punten, prijzen per 3tal 1 punt. (Enkel volle prijzen komen in aanmerking, vb. 11e op 108d telt niet) Zo kan men per categorie maximaal 18 punten behalen.

4.      De gewonnen prijzen moeten  behaald worden op vluchten met minimum 75 duiven en een deelname van minimum 10 liefhebbers. Het loopt van het eerste weekend van april tot en met het eerste weekend van september ( 01/02 sept. 2012)

5.      Per categorie slechts 1 uitslag per weekend, geen (mid)weekvluchten of gelijkgesteld hieraan. Uitgestelde weekend lossingen tellen wel

6.      Per categorie worden 10 liefhebbers geklasseerd, de anderen worden eervol vermeld.

7.      De “Algemene Kampioen” en de 1ste van elke categorie ontvangen een trofee.” + natura prijzen .

8.      Iedereen die zich weet te klasseren ontvangt een prijs in natura  van minimum 15€ 

9.      De 50 beste, niet geklasseerde deelnemers, ontvangen een prijs t.w.v. 8.85€                 

10.  De “Algemene Kampioen” en de  “Categorie Kampioenen” verbinden er zich toe een bon, voor een jonge duif 2013, te schenken aan MSN Duivensport voor haar kampioenschappen en werkingfondsen.

11.  Wordt “Algemeen Kampioen” de liefhebber die de meeste punten scoort in de 3 categorieën. Voor Nederland 2 categorieën. De eerst geklasseerde Belgische liefhebber heeft dan wel de keuze tussen oude en jaarse uitslagen om in evenredigheid te kunnen vergelijken met Nederland.  (Eén uitslag per weekend)

 

 

2. Asduif kampioenschap

 

Voor het eerst worden dit jaar ook asduif kampioenschappen georganiseerd:

 

Er zijn 4 verschillende  categorieën:

 

  • Oude allround. Over 5 vluchten en alle afstanden tellen
  • Jaarlingen allround. Over 5 vluchten en alle afstanden tellen
  • Jongen allround. Over 5 vluchten en alle afstanden tellen
  • Oude fond. Over 3 vluchten vanaf 600 km

 

Telkens wordt één liefhebber geklasseerd, de rest wordt eervol vermeld

De winnaars ontvangen een trofee + een natura prijs van 85€

Ook aan deze winnaars van elke categorie, wordt gevraagd een bon te schenken voor een jonge duif 2012

 

 

3. Het Asduif-duivenruil kampioenschap

 

1.      Enkel de ruilduiven, waarvan het ringnummer doorgegeven werd, kunnen deelnemen.

2.      Enkel de 3 beste prijzen (op 3 verschillende vluchten) van uw gewonnen duifje komen in aanmerking

3.      Bij gelijkheid van coëfficiënt wordt verder gekeken, eventueel tot 3 of 4 cijfers na de komma

4.      Er kan geen verzet worden aangetekend tegen de officiële uitslag.

5.      De “Schenker” en de “Winnaar” van het best gerangschikte duifje ontvangen beiden een trofee en een naturaprijs. Er worden 10 “koppels” geklasseerd (ontvangen een prijs in natura  van minimum 15€) , de overigen worden eervol vermeld ( 6 beste ontvangen een prijs van 10€)

 

 

Deelnemingsformulieren kunnen op http://www.msnduivensport.be gedownload worden

 

 

 

Msn Duivensport