Msn Liefhebber van de maand/het jaar 2014

  • 2 april 2014

Reglement

Om deel te nemen

&middot&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp moet men lid zijn van zijn van de KBDB

&middot&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp mag men in de schoot van de nationale federatie geen voorwerp uitmaken van een rechtszaak of dopingaffaire.

De competitie loopt van april 2014 tot en met augustus 2014

Alle&nbspcategorie&eumln tellen mee: zowel oude , jaarse als jonge duiven.

Er komt echter slechts &eacute&eacuten uitslag per weekend in aanmerking

De uitslag van de competitie is pas definitief na het controleren van de offici&eumlle uitslagen en wordt dan bekend gemaakt op de site. De uitslagen moeten ter controle&nbsp binnen de week aan ons toegestuurd worden na aanvraag.

Bij gelijkheid van punten wordt verder gekeken naar het % (eventueel tot 3 of 4 cijfers na de komma)

Voorwaarden:

&middot&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp De deelnemers sturen wekelijks (uiterlijk de donderdagavond na de vlucht ) een mail naar liefhebbermsn@gmail.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Vermeld in uw eerste mail naam adres, en telefoonnummer Indien nog geen uitslag voorradig en je vermoedt een aantal prijzen per 10-tal te hebben, stuur een mail met datum, vlucht en &#39nog geen uitslag&#39&nbsp Maximaal een week later moet de uitslag binnen zijn

&middot&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Komen in aanmerking, de 6 eerste ingegeven duiven&nbsp van de gekozen vlucht, het is uiteraard niet nodig dat uw 6&nbsp eerste ingegeven duiven allen per 10-tal moeten vliegen, je mag een uitslag met 1 of&nbsp 2 of&nbsp 3&nbsp gerangschikte enz.. vermelden, de klassering wordt pas op het einde van de maand&nbsp en het einde van het seizoen opgemaakt en alle behaalde prijzen samengeteld.. Wanneer je een weekend geen prijzen hebt geeft dit helemaal niet, de volgende week kan/mag je terug verder insturen. Er wordt wel wekelijks een tussenstand gepubliceerd.

&middot&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Volle prijzen per 10-tal = 1/10

&middot&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp De gewonnen prijzen moeten&nbsp behaald worden op vluchten met minimum 75 duiven en een deelname van minimum 10 liefhebbers&nbsp Afstand speelt geen rol. Uitgestelde weekend lossingen tellen mee &#65279

Indien de vluchten van een volledige vluchtlijn (oosten-, westen- of middenlijn) of de halve fond vluchten, wegens de weersomstandigheden afgeschaft worden, wordt de competitie voor dat weekend geannuleerd

Wie deelneemt aan deze competitie aanvaardt het reglement en deelnemingsvoorwaarden zoals hierbij beschreven door de inrichter, MSN Duivensport.

&#39Liefhebber van de maand&#39 kan men slechts &eacute&eacutenmaal worden, indien dezelfde persoon een 2e of 3e maal het meeste punten behaald wordt het de opvolger.

Wordt &#39Liefhebber van het jaar&#39, deze die over het ganse seizoen&nbsp (alle maanden samengeteld) het meeste aantal punten heeft behaald, ook hier bij gelijkheid van het aantal punten telt het kleinste procent.

De &#39Liefhebber van het jaar 2014&#39 verbindt er zich toe een bon voor een jonge duif 2015 te schenken aan&nbsp MSN Duivensport voor haar kampioenschappen en werkingfondsen

Het deelnemingsformulier kan u downloaden op onze website http://www.msnduivensport.be/

&nbsp

De liefhebber van de maand ontvangt 30euro in waardebons

Voor de liefhebber van het jaar volgt de prijsverdeling later (er worden 10 liefhebbers geklasseerd)