Msn Liefhebber van de maand/het jaar 2017

  • 1 april 2017

Msn Liefhebber van de maand/het jaar 2017

 

 

Reglement

Om deel te nemen

·                     moet men lid zijn van zijn van de KBDB

·                     mag men in de schoot van de nationale federatie geen voorwerp uitmaken van een dopingaffaire.

De competitie loopt van april 2017 tot en met augustus 2017

Alle categorieën tellen mee: zowel oude , jaarse als jonge duiven.

Er komt echter slechts één uitslag per weekend in aanmerking

De uitslag van de competitie is pas definitief na het controleren van de officiële uitslagen en wordt dan bekend gemaakt op de site. De uitslagen moeten ter controle  binnen de week aan ons toegestuurd worden na aanvraag.

Bij gelijkheid van punten wordt verder gekeken naar het % (eventueel tot 3 of 4 cijfers na de komma)

Voorwaarden:

·                     De deelnemers sturen wekelijks (uiterlijk de donderdagavond na de vlucht ) een mail naar liefhebbermsn@gmail.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Vermeld in uw eerste mail naam adres, en telefoonnummer Indien nog geen uitslag voorradig en je vermoedt een aantal prijzen per 10-tal te hebben, stuur een mail met datum, vlucht en “nog geen uitslag”  Maximaal een week later moet de uitslag binnen zijn

·                     Komen in aanmerking, de 6 eerste ingegeven duiven  van de gekozen vlucht, het is uiteraard niet nodig dat uw 6  eerste ingegeven duiven allen per 10-tal moeten vliegen, je mag een uitslag met 1 of  2 of  3  gerangschikte enz.. vermelden, de klassering wordt pas op het einde van de maand  en het einde van het seizoen opgemaakt en alle behaalde prijzen samengeteld.. Wanneer je een weekend geen prijzen hebt geeft dit helemaal niet, de volgende week kan/mag je terug verder insturen. Er wordt wel wekelijks een tussenstand gepubliceerd.

·                     Volle prijzen per 10-tal = 1/10

·                     De gewonnen prijzen moeten  behaald worden op vluchten met minimum 75 duiven en een deelname van minimum 10 liefhebbers  Afstand speelt geen rol. Uitgestelde weekend lossingen tellen mee 

Indien de vluchten van een volledige vluchtlijn (oosten-, westen- of middenlijn) of de halve fond vluchten, wegens de weersomstandigheden afgeschaft worden, wordt de competitie voor dat weekend geannuleerd

Wie deelneemt aan deze competitie aanvaardt het reglement en deelnemingsvoorwaarden zoals hierbij beschreven door de inrichter, MSN Duivensport.

“Liefhebber van de maand” kan men slechts éénmaal worden, indien dezelfde persoon een 2e of 3e maal het meeste punten behaald wordt het de opvolger.

Wordt “Liefhebber van het jaar”, deze die over het ganse seizoen  (alle maanden samengeteld) het meeste aantal punten heeft behaald, ook hier bij gelijkheid van het aantal punten telt het kleinste procent.

De “Liefhebber van het jaar” verbindt er zich toe een bon voor een jonge duif 2018 te schenken aan  MSN Duivensport voor de kampioenschappen en werkingfondsen

Het deelnemingsformulier kan gedownload worden op www.msnduivensport.be

 

De liefhebber van de maand ontvangt 25€ in waardebons

Voor de liefhebber van het jaar volgt de prijsverdeling later (er worden 10 liefhebbers geklasseerd)