Overlijden Lucien Boes

  • 29 maart 2015


Lucien BOES

Lucien BOES

een minzaam man is heengegaan
een man van woord en daad
hij was een vriend van iedereen
van het zuiverste karaat
B. K.

De heer Lucien BOES

Lid van de Zuiderduif Gutschoven 

Geboren te Sint-Truiden op 22 november 1946 
en omringd door zijn familie, zacht in de Heer 
ontslapen te Hasselt op de Palliatieve eenheid 
van het Jessa Ziekenhuis op 27 maart 2015, 
gesterkt door de ziekenzegening.  

Dit melden u met diepe droefheid:

Paul en Ria BOES-VANHOVE

Gerard en Marie-Thérèse BOES-MEDART
     Nathalie BOES
     Stephane BOES en Sabrina STEGEN
          Emmeline, Julien, Dylan en Oceane
Romain en Rosette BOES-CARREMANS
     Jo BOES en Nadia LINTEN
         Lennert, Merel en Elise
     Els BOES en Dirk OOMS
         Noor, Zoë en Hannah
zijn broers, schoonzussen en hun familie  

Verder delen in dit verdriet:

Zijn neven, nichten en verwanten

Zijn buren en vele vrienden

Met dank aan allen die hem nabij waren

De families: BOES en MISSOTTEN. 

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats 
hebben in de Sint-Lambertuskerk van Opheers op 
DONDERDAG 2 APRIL 2015 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en plaatsing van de urne in het familiegraf op 
het kerkhof van Opheers  

Samenkomst aan de kerk vanaf 10 uur.

U kunt Lucien een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Orye, 
Wellenstraat 27, Borgloon, maandag, dinsdag van 16 tot 19 uur
en woensdag van 19 tot 19.30 uur in aanwezigheid van de familie. 

Een herdenkingsmis van de parochiegemeenschap wordt opgedragen in
de Sint-Martinuskerk van Heers op zaterdag 25 april 2015 om 18.00 uur.      

Rouwadres: 
Kapelstraat 10, 3870 Opheers – Heers