Persbericht Bricon X-treme en Bricon-web

  • 26 maart 2012

BRICON X-treme en BRICON-Web

 

Na samenspraak met de KBDB werd overeengekomen om in 2012 volgende werkwijze toe te passen.

1.      Er worden geen gummi’s vanuit de inkorfgegevens bewaard of gebruikt in BRICONWeb, wel worden gummi's mee aangemeld door de liefhebber, indien verplicht.

2.      Er zullen geen resultaten zichtbaar gemaakt worden buiten het clubverband tijdens het vallen van de vlucht.

3.      De liefhebbers die automatisch aanmelden krijgen enkel info over hun eigen posities en niet over anderen (via het bijgeleverde programma).

Dit betekent dat er in 2012 reeds op clubniveau kan gestart worden met het centraliseren en automatiseren van de aanmeldingen.

Na het seizoen zal er terug  samengezeten worden met de KBDB om een eventuele uitbreiding van BRICON-Web te bespreken.

Communicatie van de X-treme met aangesloten laptop via USB:

1.      Alle gegevens die op de display (X-treme) zichtbaar zijn tijdens het constateren worden verstuurd. Dit omvat: aantal geklokt, aantal aangesloten antennes, ringnummer en datum/tijd van elke geconstateerde duif en de getekende positie.

2.      Daarnaast worden de actieve vluchten doorgeven en de liefhebbersgegevens.

 

Inlichting voor de clubs:

Een club die met BRICON-Web van start wil gaan hoeft enkel een PC met internetverbinding te hebben. U gaat naar www.briconweb.com en maakt er een log-in aan voor de club. BRICON zal uw aanvraag als clubverantwoordelijke activeren voor uw club. TIP: zorg dat uw vluchtkalender correct in de clubmaster staat, deze worden gebruikt door de automatische aanmeldingen via de klok.

Het gebruik van BRICON-Web is volledig gratis voor de club!

 

 

Inlichting voor de liefhebber:

U als liefhebber kan op elk moment overstappen naar de Bricon X-treme klok, met aantrekkelijke overnames nemen we zelfs uw oude klok terug. U hoeft enkel de nieuwe klok van uw koppeltabel te voorzien en dan is ze onmiddellijk klaar voor gebruik. De gratis meegeleverde software kan u installeren op een PC, laptop of netbook en u kan de klok via USB aansluiten.

 

Het BRICON Team.