Persbericht organisatie DAL

  • 3 november 2020

Door de zeer onzekere toekomst van talloze festiviteiten de komende maanden – omwille van de door het Covid19-virus veroorzaakte pandemie die ook het maatschappelijke leven in België meer en meer in negatieve zin beïnvloedt – heeft de organisatie van de verkiezing van de jaarlijkse DAL-melker (Meeste Verdienstelijke Duivenmelkers van het Arrondissement Leuven) de beslissing genomen om deze organisatie stop te zetten.

Met een grote voldoening kijkt de organisatie terug op de 15 zeer succesvolle edities die sinds 2005 jaarlijks werd ingericht.

Mede door de steun van honderden onbaatzuchtige liefhebbers uit ons arrondissement over deze 15 jaar heen, kon van deze jaarlijkse unieke gala-avond steeds een onvergetelijk feest worden gemaakt waar velen ieder jaar met een groot genoegen naar uit keken.

Hieruit haalden ook wij, als organisatie, elk jaar weer opnieuw de motivatie om dit feest te organiseren. Helaas komt ook aan dit mooie liedje een einde….

Alle teamleden van de organisatie DAL betuigen dan ook heel veel dank aan allen die ooit aan dit feest hebben deelgenomen, aan de gulle sponsors, aan de finalisten-schenkers van de bons, aan de pers die steeds haar bereidwillige medewerking heeft verleend, aan onze gastheer en -vrouw Lassaut waar we de laatste 10 edities steeds warm werden onthaald, aan de zovelen anderen die we nu vergeten….

Het gaat jullie allen goed en vooral…. BLIJF GEZOND !!!!!

 

De DAL-Organisatie

Albert Derwa, Matthias Coel, Yves Kempeneers en Tony Reniers