Reportage: Kandidaat top drie nationale asduif snelheid 2019 – Tandem Daniëls-Peeters te Tongeren (Limburg)

  • 20 september 2019

Ketsingen, een klein dorp tussen Riemst en Tongeren in de provincie Limburg.

Hier vinden we de tandem DANIELS – PEETERS terug, ontstaan uit twee vrien- den. De duiven bevinden zich boven op  het ouderlijk huis van vader, die bijna 90  is. Zoon John Daniels is schoolmeester en woont wat verder en kan al ettelijke jaren rekenen op de hulp van vriend Johnny Peeters. Reeds meer dan 40 jaar vormen ze een tandem en alles verloopt er op een vrij eenvoudige manier. Zich amuseren met de duiven, een klein hokbestand, bestaande uit 8 kweekkoppels, een 16-tal weduwnaars en +- 50 jonge duiven. De liefde voor het korte werk en naast duivensport is John Daniels ook een verwoed wielertoerist.

De duivensport …

Reeds als jongeling was John begeesterd door de duiven van vader, doch door zijn studies, zijn werk etc.… ontbrak er meermaals de tijd om alles te doen zoals het hoorde. Johnny Peeters die wat verderop woont, was een vriend des huizes en zou wel een handje komen toesteken. Zo gebeurde het ook en zo is het nog steeds. Alles wordt er vrij eenvoudig verzorgd, wel netjes en zoals het hoort. Ook de hokken zijn vrij eenvoudig, meer een hok in een hok. De duiven bevinden zich boven op een oude schuur, waar zuurstof in overvloed is en via een eenvoudige opening in het raam komt er steeds verse lucht binnen. We vinden er wel de gekende ATX platen zodat het hok steeds een constante temperatuur heeft. John regelt dit  zodat er tussen dag en nacht praktisch geen temperatuurverschil is. Naar training is er echter geen regelmaat of vast schema. De duiven komen wel dagelijks buiten, doch de ene dag gebeurt dit door John en de andere door Johnny, ze mogen dan meer dan een uur vrij trainen. Men voert er een lichte mengeling (Spinne) en iedere doffer beschikt over een potje in zijn nestbak, wat de bakvastheid stimuleert. Naar de inkorving toe worden de duiven wel wat opgevoerd. Veel belang hecht men aan een goede vertering, zodoende krijgen de duiven dagelijks een verse greep van een gritmix met kleine zaden en vitamineral. Bij thuiskomst van de vlucht worden er 15 “gele druppels” per liter water gedaan en dit krijgen ze gedurende twee dagen, verder komt er regelmatig wat oregano in het drinkwater en over het voer probac. Een goede darmflora en een goede vertering is belangrijk ! Om de zes weken wordt dierenarts A Wauters uit Tongeren geconsulteerd en op diens aanraden wordt er al dan niet gekuurd tegen tricho of tegen de slijmen.
Eén keer per week krijgen de duiven vitamines en daarmee dient de groep het te stellen.

Stamopbouw

De basis werd destijds gevormd via twee koppels eieren welke John bekwam van Jan Grondelaers uit Opglabeek. Doch deze kwamen uit het allerbeste  namelijk uit een broer van de Nationale Bourges winnaar. Het gouden Bourges Koppel van Grondelaers ligt aan de basis van talrijke successen. Dit koppel is volgens mij één der beste basiskoppels voor de mid-fond vluchten tot en met Limoges. Bij Herbots noemde dit het Famous Bourges Pair – of het koppel met de Gouden eieren. Ze zijn de ouders van Broer ‘86 – vader van meer dan 10 eerste prijsvliegers , de Apollo of vader King 2e Nat. As KBDB bij Herbots komt ook uit dit koppel. Deze laatste is dan op zijn beurt grootvader van de N°1 – 1e As KBDB Halve Fond ‘99 – de Katoo, de Mannix, de Rita, dewelke dan weer kinderen zijn uit dit gouden koppel. De Musketiers zijn kleinkinderen, hierbij de Musketier IV : 1e Nat. Argenton – de Musketier II : 3e Nat.As van de Duivenkrant – 9e Nat. As Snelheid KBDB, etc… Ook op andere hokken zoals oa bij Felix Pauwels, gaat de basis terug naar dit koppel.
Nogmaals het bewijs dat goed bloed niet liegt – de basis is primordiaal.
De tweede lijn gaat terug naar de Gebr. Janssens A’donk duiven. John geraakt tijdens een ziekenhuisopname bevriend met ene Flor Janssens uit Scherpenheu- vel en deze had de Janssens duiven via Jules Wauters, met name uit de lijn van de beroemde “Geeloger”. Dit is zowat de basis van het hok. Verder kwamen er duiven bij van plaatselijke vrienden waar men ook zeer goed mee slaagde.

5001724/18 Jack

Ongetwijfeld een ernstige kandidaat voor diverse noteringen in de Asduifcompetities

  • Vader : 5101344-12, Stip, Daniels Peeters, excellent vliegdoffer – uit ½ broer x ½ zus koppeling
    • Gr.V. : 5101481-08, Bambo, rode doffer – va- der 9 verschillende 1° prijswinnaars, zoon van de 421-05 X 564-04 :
    • Gr.M. : 5017056-06, Ma Kavia – moeder Kavia 6×1 – moeder 5 verschillende eerste prijswin- naars – dochter 421-05 x ‘t zot 585-04,
  • Moeder : 5143805-12, kweekster, original Nico Cleuren , Riemst moeder Remiu (va- der 4×1) – zus Remi is moeder 5×1 – Deur- man 1 / 4167 p…

2018 : 8 op 10

1 Dizy 422 p
1 Z-Oost 2391 p
2 Chimay 555 p
19 Z-Oost 3700 p
5 Chimay 434 p
8 Z-Oost 3245 p
6 Dizy 330 p
26 Z-Oost 2137 p
7 Chimay 500 p
34 Z-Oost 3787 p
35 Chimay 505 p
40 Chimay 458 p
77 Dizy 554 p

2019 : 14 op 15

1 Dizy 163 p
1 Z-Oost 2000 p
snelste van 3176 p
1 Chimay 83 p
1 Z-Oost 734 p
snelste van 1257 p
1 Dizy 164 p
5 Z-Oost 1553 p
1 Chimay 131 p
2 Z-Oost 1171 p
1 Chimay 105 p
2 Z-oost 1445 p
1 Chimay 133 p
8 Z-Oost 1616 p
1 Mettet 43 p
32 Z-Oost 802 p
2 Trelou 87 p
2 Z-Oost 568 p
2 Dizy 133 p
5 Z-Oost 897 p
2 Mettet 91 p
35 Z-Oost 1013 p
2 Dizy 44 p
16 Z-Oost 373 p
6 Chimay 165 p
73 Z-Oost 2057 p
24 Dizy 94 p
198 Z-Oost 605 p
26 Dizy 108 p
125 Z-Oost 645 p

Hilaire


LCB – La Colombophilie Belge – maandelijks duivenmagazine in full colour

tel. 0496 78 00 34 – e-mail lcb@surinx.be – website www.lcbchampions.be


Deze reportage werd met toestemming van LCB – La Colombophilie Belge geplaatst. Alle rechten voorbehouden aan LCB. Geen kopie of reproductie is toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LCB.