Snelheidsvluchten gaan wel door

  • 25 augustus 2016

Halle, 25 augustus 2016

PERSBERICHT

Gelet op het bereikte akkoord met de Minister van Dierenwelzijn deze voormiddag, kunnen tijdens

het weekend van 27 28 augustus 2016 de voorziene en aangevraagde kleine en grote

snelheidsvluchten met één nacht mand, doorgaan.

De KBDB beslist

– het aantal duiven per mand moet met 15% verminderd worden

– extra drenken van de duiven in de verenigingen, tijdens het transport en op de

lossingsplaats zelf

– maximaal 80% van het goedgekeurde laadvolume van de vrachtwagens mag gebruikt

worden

– de lossingen moeten beëindigd zijn om 8u30 uiterlijk

Hierna het persbericht van de Minister zelf.

————————————

Minister voor dierenwelzijn Ben Weyts en de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB) bereikten, na

een overleg op het kabinet deze voormiddag, een akkoord voor meer dierenwelzijn in de

duivensport. Zowel op korte als op de lange termijn werden concrete oplossingen en afspraken

overeengekomen.

De KBDB engageert zich om op korte termijn een nationale lossingscommissie in het leven te roepen

met vertegenwoordigers van de 3 vluchtlijnen (west-midden-oost) en een weerexpert. Op die manier

kunnen discussies over het al dan niet lossen van duiven voor de toekomst worden vermeden. Net

als rampvluchten die zich vroeger al hebben voorgedaan.

Daarnaast wordt er een verdere dialoog opgestart omtrent meer uniforme inkorvingsvoorwaarden

die vandaag al te zeer verschillen tussen de provinciale afdelingen en meer controle op het

dierenwelzijn bij het transport van duiven en de inrichting van duivenwedstrijden.

Voor de komende dagen wordt, gelet op de hittegolf, lange vluchten uitgesteld en kunnen enkel de

kleine en grote snelheidsvluchten met beperkte afstand (maximaal Parijs) plaatsvinden. Daarnaast

worden er extra maatregelen voor dierenwelzijn opgelegd zoals voorradigheid van drinkwater en

beperking van het aantal dieren per mand (-15%)

Minister Weyts: “Ik ben blij dat we hier een akkoord bereiken voor de korte termijn maar

belangrijker voor de toekomst concrete afspraken hebben ten voordele van meer dierenwelzijn in de

duivensport.”

Kabinet Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Vlaamse Rand,

Toerisme en Dierenwelzijn