Update 6 Bricon x-treme

  • 27 april 2015

Wij ontvingen volgend bericht van Bricon.

 

Er werd ons gemeld dat de Xtreme  V 2.01 update 5 niet zou werken op een Unikon clubmaster. Versie 1.56 en 2.01 update 4 zouden wel werken.

Dit klopt en ondertussen is dit probleem opgelost in versie 2.01 update 6. De xtreme was een beetje te snel in update 5.

 

Het is niet nodig elke klok te herladen naar versie 6.

Wel is het aan te raden deze versie te installeren op xtreme klokken die inkorven op een Unikon master, of eventueel andere merken masters.

Op de Bricon Clubmaster zijn er geen problemen gemeld.

 

MVG

Bricon support

 

De bezitters van een x-treme, die het wensen kunnen contact opnemen om de update te plaatsen.

America Romain  0495 66 39 22.

 

 

Prochain message que nous avons reçu de Bricon.


Il a été signalé que le x-treme V 2.01 update 5 ne fonctionnerait pas sur une clubmaster Unikon. Version 1.56 et 2.01 update 4 fonctionnerait bien.
C'est correct, et dans le même temps, ce problème est résolu dans le version 2.01 update 6. Le xtreme a été un peu trop vite dans le update 5.

Il n'est pas nécessaire de recharger chaque x-treme vers la version 6.


Il est conseillé d'installer cette version sur x-treme qui enloge sur un master Unikon, ou éventuellement d'autres marques de masters.


Sur le clubmaster Bricon, il y n'a eu aucun problème signalé.

Bricon support.

 

 

Les propriétaires de x-treme, ceux qui désirent, peuvent nous contacter pour placer le update.

America Romain 0495 66 39 22