Vluchten weekend 29/06/2019

  • 26 juni 2019

Mededeling KBDB Limburg

Programma blijft behouden, maar op KHF (Sourdun) zijn GEEN jonge duiven toegelaten.

Bijkomende voorziening voor transport: 20% minder duiven per mand en extra ruimte in de vrachtwagens.

 

KBDB  P E R S M E D E D E L I N G 26/06/2019

Rekening houdend met de aanhoudende hoge temperaturen die worden voorspeld voor de eerstvolgende dagen en zeker nog tot zondag 30/06/2019 werden, naast de bestaande door het nationaal sportreglement voorziene bepalingen nog bijkomende maatregelen genomen door de leden van de nationale raad van beheer en bestuur en dit voor ALLE types van wedvluchten met inkorving vanaf 26/06/2019 tot en met 29/06/2019:

Voor de verenigingen:

  • vermindering van het aantal duiven per mand met 20%
  • drenken van de duiven vanaf de inkorving. De drinkbakjes dienen aangehecht te blijven tot ophaling van de duiven door de vervoerder

Voor de vervoerders/vergezellers

  • vermindering van de stapelhoogte met 1 laag, zowel voor wat betreft de ophalingen als het vervoer naar de lossingsplaatsen
  • strikte toepassing voor het drenken van duiven, zoals vermeld in de criteria “wegvervoer”

 

Gelieve bovendien te noteren dat geen jonge duiven worden toegelaten op de wedvluchten vanaf de kleine halve-fond en verdere afstanden.

 

We dringen dan ook aan dat AL deze genomen maatregelen, teneinde onze duifjes in de beste omstandigheden te verzorgen en een goede terugkeer naar hun hok te garanderen, STIPT worden opgevolgd.

 

Bovendien wordt ook de toelating gegeven om, indien de weersgesteldheid op de lossingsplaats en de vluchtlijn het toelaat, de duiven 1 uur vroeger te lossen.