Vogelgriep Zoutleeuw

  • 22 juni 2022

Beste liefhebbers,

Wij mogen tot nader bericht geen duiven inkorven in ons lokaal Terbiest Sint-Truiden.

 

Aan de verenigingen van Vlaams-Brabant en Limburg

Beste,

Er is een uitbraak van Vogelgriep vastgesteld in Zoutleeuw. De mededeling van het FAVV van heden 22 juni werd op de website vermeld.
Dit heeft gevolgen voor de verenigingen en hokken gelegen in de beschermingszone van 3 km of de bewakingszone van 10 km.

De liefhebbers worden aangeschreven via post waar geen mailadres is, per mail als we er wel één hebben.

Concreet betekent dit voor de 3 en 10 km zone :

De duiven in de beschermingszone (3 km)  moeten opgehokt worden en mogen niet deelnemen wedstrijden en andere verzamelingen.

In de bewakingszone (10 km)  mogen de duiven lokaal rond de duiventil vliegen MAAR ook deze mogen niet deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen.

Vermits er geen duiven verzameld mogen worden in de beiden zones (3 en 10 km) kunnen de verenigingen die in de zones vallen niet inkorven.

De overige verenigingen die niet in de zones vallen mogen inkorven doch mogen geen hokken aannemen die in de zones vallen.

 

Gelieve het nodige te doen teneinde de regels te respecteren.

Met vriendelijke groeten

KBDB Limburg en Vlaams-Brabant

De provinciale secretaris,

Eric Dubois

Vogelgriep


22-06-2022 Mededeling FAVV – vogelgriep in Zoutleeuw

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld, ditmaal bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw, Vlaams-Brabant. De besmetting werd ontdekt bij een gerichte controle van het FAVV.

Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) zijn afgebakend.

In de beide beperkingszones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht: zie hiervoor de beide instructies in bijlage. Gezien de handelaar enkel dieren heeft bestemd voor het hobbycircuit, zijn de derogaties voor afvoer van slachtpluimvee en broedeieren onmiddellijk van toepassing. Er zijn een 15-tal houderijen in de zones.

De bron van de besmetting is nog in onderzoek. De besmetting is niet van tel voor onze vrije status voor commercieel pluimvee, die ons land begin deze maand opnieuw verkregen heeft van de WOAH (voorheen OIE). Aangezien sommige derde landen ook rekening houden met besmettingen bij hobbyvogels, zullen er mogelijk toch embargo’s volgen.

Ik geef nog mee dat er in de afgelopen 2 weken bijkomende besmettingen zijn vastgesteld bij wilde vogels. Behalve de ganse kust, zijn er ook gevallen vastgesteld in OVL, in de omgeving van Gent.

Alle informatie wordt op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:

Er wordt later deze namiddag ook een persbericht verspreid.

Instructie beschermingszone Zoutleeuw v1 – 20220621 nl

Instructie bewakingszone Zoutleeuw v1 – 20220621 nl

De duiven in de beschermingszone moeten opgehokt worden en mogen niet deelnemen aan verzamelingen.

In de bewakingszone mogen de duiven lokaal rond de duiventil vliegen MAAR ook deze mogen niet deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen.