Wijziging vluchtprogramma Limburg

  • 23 april 2019

Aan de verenigingen van de PE Limburg,

Wij werden in kennis gesteld van het feit dat de losplaatsen Laon en Chevrainvilliers niet langer beschikbaar zijn.

Het comité heeft beslist dat voor wat betreft het gewest Midden de lossingsplaats Laon op 27/4, 18/5, 22/6 en 3/8 wordt vervangen door Soissons.
Voor wat betreft de provinciale vlucht uit Chevrainvilliers op 18/5 wordt deze vervangen door Melun.

Voor Chevrainvilliers 22/6 en 17/8 zullen wij u later berichten. Men is momenteel aan het zoeken naar een alternatieve locatie in de buurt.

Gelieve uw leden te informeren.
KBDB Limburg
Namens het provinciaal comité,